Klagemulighed

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

  1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
  2. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@stjernecamping.dk.
onclick="ga('send', 'event', 'kontaktformular', 'click');"